Hjälmargården köper Läppe camping

 

Pressmeddelande 2013-12-09

Hjälmargården expanderar och mer än dubblerar sin yta. Från och med 2/1 tar Hjälmargården över Läppe camping. Det beslutades 8/12 vid Hjälmargårdens extra årsmöte.

– Detta känns väldigt inspirerande och genom detta utökar vi vår pågående satsning på camping . Genom köpet kan vi nu erbjuda över 130 campingtomter (90 platser Läppe camping, Hjälmargården 40 platser) och över 218 bäddar i rum och stugor

– Vi tror att Läppe Camping är för liten för att få lönsam för en enskild ägare. Men tillsammans med Hjälmargården kan vi få goda synergieffekter med gemensam organisation och reception.

– Vi kommer att driva campingen vidare som tidigare. Vi kommer dock att kunna erbjuda de som campar på Läppe camping tillgång till Hjälmargårdens hela serviceutbud med restaurang, café och evenemang säger Håkan Stålbert verksamhetschef på Hjälmargården

– För Hjälmargårdens del innebär köpet att vi kan utöka öppettider i reception och anställa ytterliggare personal såsom vaktmästare och lokalvårdare.

Hjälmargården köper läppebadets camping AB med tillhörande byggnader och markanläggningar. Marken kommer att arrenderas av Vingåkers kommun som äger marken.

Camping>